Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

THẬT LÀ VI DIỆU VỚI GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ KINH DOANH TRỰC TUYẾN TOÀN DIỆN

Là giải pháp tiếp thị mang tính khả thi cao – Giúp các doanh nghiệp dễ dàng lập ra 1 kế hoạch hoàn hảo để nâng cao bất kỳ 1 nhu cầu phát triển kinh doanh nào dù cho đó là tăng doanh thu hoặc tăng giá bán hoặc giảm chi phí giá vốn hoặc giảm chi phí tiếp thị giảm chi phí bán hàng giảm quỹ lương hoặc giảm chi phí nhân sự giảm chi phí thuê mặt bằng chống lãng phí trong việc sử dụng tài nguyên nhân lực hiện có. 

Với việc đưa ra đồng bộ 7 giải pháp chiến lược tăng doanh thu và 4 giải pháp chiến lược tăng lợi nhuận giảm chi phí – giải pháp công nghệ kinh doanh trực tuyến mang tính khả thi cao khi cùng 1 lúc giúp các doanh nghiệp đạt được các mục tiêu như sau: 

 - Giảm được tỷ lệ chi phí bán hàng cố định trên doanh thu với cả 2 yếu tố cùng 1 lúc đó là vừa đồng thời giảm chi phí bán hàng cố định vừa đồng thời tăng doanh thu. 
 - Giảm tỷ lệ chi phí tiền lương trên doanh thu với cả 2 yếu tố cùng lúc là vừa đồng thời tiết kiệm được quỹ lương vừa đồng thời tăng được doanh thu 
 - Giảm được chi phí marketing trên doanh thu với cả 2 yếu tố cùng lúc là vừa đồng thời giảm được chi phí tiếp thị marketing vừa đồng thời tăng được doanh thu, giảm tỷ lệ chi phí nhân sự bị lãng phí trên tổng quỹ lương. 
Điều  này phản ánh doanh nghiệp đang khai thác tốt và tối đa hóa được hiệu suất làm việc của mỗi nhân sự kinh doanh bán hàng. Đối với các doanh nghiệp đặc biệt là doanh nghiệp bán lẻ việc giúp làm giảm tỷ lệ chi phí thuê mướn mặt bằng trên tổng doanh thu và chi phí trả tiền lương trên doanh thu là những yếu tố quan trọng giúp cho các doanh nghiệp làm ăn luôn có lãi và tránh được khỏi bất kỳ rủi ro nào. 

Vấn đề lớn nhất của các doanh nghiệp thương mại bán lẻ đó chính là chi phí thuê mặt bằng và chi phí thuê nhân viên bán hàng. Thông thường các chi phí này chiếm trên 30% doanh thu nhiều khi lên đến 50% doanh thu. Thực tế cho thấy trong kinh doanh truyền thống thì doanh thu tăng thường kéo theo chi phí mặt bằng tăng cũng như quỹ lương tăng do các doanh nghiệp cần phải thuê 1 diện tích mặt bằng lớn hơn cũng như phải tuyển thêm nhiều nhân viên hơn. 

Tóm lại 2 chi phí này luôn tỷ lện thuận với nhau. Do vậy, tỷ lệ lãi suất cũng không thể tăng thêm được nhiều khi rủi ro xảy ra là khi doanh thu bị sụt giảm do bất kỳ 1 lý do khách quan nào đó nhưng chi phí mặt bằng cũng như chi phí nhân viên kinh doanh không thể giảm nhanh theo kịp. 

Đây chính là nguyên nhân chủ yếu khiến cho rất nhiều doanh nghiệp thương mại bán lẻ bị thua lỗ dẫn đến việc phải đóng cửa rất nhanh các hoạt động kinh doanh khi không thể điều chỉnh được chi phí này đồng thời cùng lúc giảm theo doanh thu. 

Tuy nhiên với các giải pháp công nghệ kinh doanh trực tuyến các doanh nghiệp bán lẻ sẽ luôn ở những vị trí an toàn nhất do không những chốt được chi phí cố định mà còn giúp cắt giảm chi phí thuê mặt bằng và chi phí tiền lương trong khi doanh thu vẫn có thể tăng được thoải mái. 

Chính vì vậy mà giải pháp công nghệ kinh doanh trực tuyến toàn diện là 1 giải pháp mang tính khả thi rất cao và tuyệt đối không hề mang lại bất kỳ rủi ro nào cho doanh nghiệp.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét