Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

LÀM THẾ NÀO KHAI THÁC TỐI ĐA NGUỒN TÀI NGUYÊN NHÂN LỰC HIỆN CÓ?

Việc này giúp các doanh nghiệp tăng doanh thu trung bình trên một nhân viên kinh doanh, khai thác tối đa hiệu suất bán hàng của nguồn nhân lực hiện có, tránh việc tuyển thêm đội ngũ nhân viên kinh doanh mới trong khi vẫn đang lãng phí hiệu năng của nhân viên cũ để đạt được mục tiêu tăng trưởng bán hàng.

Ví dụ một doanh nghiệp có một đội ngũ kinh doanh là 10 nhân viên, có doanh thu bình quân bán hàng mỗi tháng trực tiếp của mỗi nhân viên kinh doanh là 10,000 USD. Tổng doanh thu là 100,000 USD.  Doanh nghiệp muốn đưa ra chỉ tiêu tăng thêm 50 % doanh thu là 150,000 USD/tháng, một trong những biện pháp mà các doanh nghiệp thường hay làm là tăng thêm số lương nhân viên kinh doanh để chịu trách nhiệm cho phần doanh thu tăng thêm này.


Trong ví dụ này để có thể đạt thêm 50,000 USD/tháng một số doanh nghiệp nghĩ sẽ tuyển thêm 5 nhân viên kinh doanh mới. Tuy nhiên cách này tương đối mạo hiểm, vì trước mắt doanh nghiệp cần phải phình to thêm quỹ lương trong khi không có gì đảm bảo là những nhân viên kinh doanh bán hàng trực tiếp này sẽ đạt được chỉ tiêu về doanh số. 

Do vậy, mà một trong những chiến lược quan trọng mà các doanh nghiệp cần phải lưu tâm đó là tìm giải pháp để tăng số lượng bán hàng trung bình trên số lượng đội ngũ nhân viên hiện có.

Với chiến lược này sẽ mang lại một giải pháp hoàn hảo bằng việc tư vấn cho doanh nghiệp giao thêm cho đội ngũ nhân viên kinh doanh hiện tại một số chỉ số KPI tìm kiếm khách hàng quan trọng, nhằm khai thác tối đa thời gian bị lãng phí đến từ nguồn tài nguyên nhân sự kinh doanh hiện có này như KPI tìm kiếm và thiết lập hệ thống affilate, KPI tìm kiếm cộng tác viên kinh doanh không phải trả lương ...

0 nhận xét:

Đăng nhận xét