Thứ Sáu, 4 tháng 3, 2016

LÀM THẾ NÀO CÓ ĐỘI NGŨ NHÂN VIÊN KINH DOANH KHÔNG PHẢI TRẢ LƯƠNG CỐ ĐỊNH HÀNG THÁNG?

Việc có được công nghệ bán hàng Online, sẽ giúp cho các doanh nghiệp thực hiện được kế hoạch kinh doanh để tăng doanh thu bán hàng thông qua việc xây dựng cũng như kết nối được với một số lượng nhân viên kinh doanh không giới hạn và không phải trả lương cố định hàng tháng.

Đội ngũ nhân viên kinh doanh trên sẽ tự đi tìm kiếm khách hàng và phát triển thị trường. Theo sơ đồ phân phối truyền thống hàng hoá của các nhà sản xuất cung ứng sẽ được lưu thông qua các cấp bán sỉ trước khi được đưa đến nhà bán lẻ và đến tay người tiêu dùng.


Với việc tham gia vào hệ thống Online, lợi thế lớn nhất của các doanh nghiệp đó là tạo ra cũng như kết nối được một đội ngũ nhân viên kinh doanh phát triển thị trường mà không phải trả lương cố định hàng tháng. Đây chính là đội ngũ đại lý phát triển thị trường giúp cho các doanh nghiệp phát triển thêm các nhà bán sỉ và bán lẻ trên một phạm vi thị trường rộng.

Việc xây dựng được hệ thống nhân viên kinh doanh này giúp cho các doanh nghiệp tiết kiệm được một quỹ lương lớn khổng lồ nhưng vẫn đảm bảo phát triển được một không gian thị trường không có giới hạn.

Công nghệ kinh doanh trực tuyến Online, không những giúp các doanh nghiệp phát triển thêm được một không gian thị trường mới, rộng không có giới hạn mà còn cung cấp các giải pháp và công cụ tuyên truyền thông tin, công cụ quản trị doanh nghiệp, công cụ tiếp thị và công cụ bán hàng… Chính vì vậy giải pháp kinh doanh trực tuyến toàn diện Online còn giúp duy trì, phát triển tăng thị phần, tăng doanh thu và tăng lợi nhuận của kênh phân phối kinh doanh truyền thống.

0 nhận xét:

Đăng nhận xét